für deutsch-niederländische Projekte

 

Psychologie
Psychologie

Han Israëls:
Der Wiener Quacksalber.
Kritische Betrachtungen über Sigmund Freud und die Psychoanalyse.

Aus dem Niederländischen übersetzt und herausgegeben von Gerd Busse.
Jena, Quedlinburg: Dr. Bussert & Stadeler, 2006.

(Übersetzung von: Han Israëls: De Weense kwakzalver. Honderd jaar Freud en de freudianen.
Samengesteld door Gerd Busse, met een woord vooraf van Jaap van Heerden. Amsterdam: Bert Bakker, 1999.)

(Vertaling van: Han Israëls: De Weense kwakzalver. Honderd jaar Freud en de freudianen.
Samengesteld door Gerd Busse, met een woord vooraf van Jaap van Heerden. Amsterdam: Bert Bakker, 1999.)


Han Israëls:
Der Fall Freud.
Die Geburt der Psychoanalyse aus der Lüge.

Aus dem Niederländischen übersetzt von Gerd Busse. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1999.

(Übersetzung von: Han Israëls: Het geval Freud. 1. Scheppingsverhalen. Amsterdam: Bert Bakker, 1993.)

(Vertaling van: Han Israëls: Het geval Freud. 1. Scheppingsverhalen. Amsterdam: Bert Bakker, 1993.)


Harald Merckelbach:
Die Affäre Wilkomirski.

In: Skeptiker 15, Nr. 3, 2002, S. 92–96.

(Vertaling van: Harald Merckelbach: Die Affäre Wilkomirski
In: Skeptiker 15, Nr. 3, 2002, S. 92–96.)